Utorak, 21 svibnja, 2024

Raspisan natječaj za ravnatelja NP Plitvička jezera

Raspisan je javni natječaj za izbor ravnatelja/ice JU Nacionalni park Plitvička jezera. Kandidati koji se žele prijaviti na natječaj moraju ispunjavati slijedeće uvijete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja
  • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

Prijavi je potrebno priložiti:

  • životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu
  • potvrda HZMO-a o radnom stažu
  • izvornik ili ovjerenu presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • presliku domovnice presliku osobne iskaznice
  • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
  • detaljan plan rada za mandatno razdoblje NP Plitvička jezera

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar zaštite okoliša i prirode na mandat od 4 godine.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.