Utorak, 21 svibnja, 2024

Raspisan natječaj za zapovjednika JVP Plitvička jezera

Upravno vijeće JVP Plitvička jezera raspisalo je natječaj za imenovanje zapovjednika JVP Plitvička Jezera.

Osim općih, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • najmanje viša stručna sprema ili visoka stručna sprema iz područja zaštite od požara, odnosno diplomski stručni studij iz područja zaštite od požara;
 • tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
 • nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
 • položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
 • najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
 • poznavanje rada na PC-ju,
 • dozvola za upravljanje motornim vozilom B-kategorije.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • kratak životopis,
 • domovnicu,
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove,
 • uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te da se protiv njega ne vodi postupak,
 • uvjerenje o položenome stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
 • potvrdu o traženom iskustvu,
 • dozvolu za upravljanje motornim vozilima odgovarajuće kategorije.

Natječaj je objavljen u NN 58/16 a rok za prijavu je 15 dana.