Srijeda, 24 srpnja, 2024

TZ Plitvička jezera objavila natječaj za najbolju fotografiju, prva nagrada 250 eura!

Turistička zajednica općine Plitvička Jezera raspisuje foto natječaj za sve zaljubljenike fotografije, amatere i profesionalce.

Cilj natječaja je fotografijom prikazati kulturne i prirodne znamenitosti ili društvena događanja, odnosno tradicionalno prepoznatljive motive i teme s područja općine Plitvička Jezera. Ovim putem će se dodatno promovirati posjet i istraživanje kako Nacionalnog parka Plitvička jezera tako i ostalih zanimljivosti i kutaka općine Plitvička Jezera.

Kategorije fotografija

Kategorije fotografija omogućuju svima koji se prijave širok kreativni izražaj. Fotografije moraju biti snimljene isključivo na području općine Plitvička Jezera.
Sudionici: svi kreativci/ke, fotografi/kinje, amateri/ke i profesionalci/ke, državljani/ke EU stariji od 18 godina.

Fotografije moraju biti prema sljedećim kategorijama:

1. priroda – landscape (pejzaž- prihvaća se i fotografija snimljena dronom),
2. životinjski svijet (divlje životinje, ptice, kukci, vodeni svijet)
3. ljudi (društvena događanja, manifestacije, sportska ili kulturna aktivnost, gastro)
4. noćna fotografija (astrofotografija, noćni motivi)

Uvjeti i način predaje fotografija

Svaki autor/ica može poslati do četiri fotografije, jednu po zadanoj kategoriji.

Fotografije se predaju isključivo na službeni e-mail Turističke zajednice općine Plitvička Jezera info@tzplitvice.hr.

Može se koristiti jumbo mail ili wetransfer.

Sadržaj prijavnice

 • Lokacija i kategorija za koju se predaje fotografija
 • Ime i prezime autora/ice
 • Kontakt podatci
 • Priložene fotografije (link za pristup folderu, downloadu)
 • Potpisana Izjava

Preuzmi obrazac izjave

Kriteriji za predaju fotografija

 • Fotografije moraju biti isključivo u digitalnom obliku, u JPG formatu visoke kvalitete – minimalnih dimenzija od 2500 do 3500 piksela (visina ili širina fotografije), rezolucije 300 dpi
 • Fotografije ne smiju sadržavati nikakve tekstualne poruke niti potpise
 • Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografija dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja
 • Fotografije se ne smiju obilježavati potpisima, oznakama, vodenim žigovima i sl.

Ocjenjivanje

Ocjenjivanje Fotografije za nagrade, odabrat će povjerenstvo izabrano od strane organizatora. Sve odluke povjerenstva su konačne i neopozive. Povjerenstvo će radove ocjenjivati po ideji, tehničkoj kvaliteti, realizaciji, zanimljivosti i kvaliteti prikaza zadane teme. Ukoliko povjerenstvo ocijeni da niti jedan od pristiglih radova ne udovoljava uvjetima i pravilima natječaja ili ne ispunjava kriterije ocjenjivanja, organizator zadržava pravo da ne izabere niti jedan rad.

Povjerenstvo će fotografije ocjenjivati bez saznanja o autoru/ici. Ime autora/ice će biti poznato djelatniku/cima organizatora zaduženima za zaprimanje fotografija.

O ishodu ocjenjivanja sudionici će biti obaviješteni elektronskim putem.

Rokovi

Natječaj je otvoren od 19.09.2023. i zatvara se 19.10.2023.
Fotografije pristigle na natječaj izvan ovog roka neće se razmatrati.

Nagrade nakon provedenog natječaja

Povjerenstvo će izabrati tri najbolje fotografije po svakoj kategoriji i nagraditi ih novčanim nagradama:

 1. mjesto 250,00 eura
 2. mjesto 150,00 eura
 3. mjesto 100,00 eura

Korištenje fotografija

Organizator pridržava pravo korištenja nagrađenih fotografija za potrebe promocije općine Plitvička Jezera, a autori se odriču prava na autorsku naknadu.

Nagrađene fotografije (1., 2. i 3. mjesto) u sve četiri kategorije biti će korištene za kalendar Turističke zajednice općine Plitvička Jezera za 2024. godinu.
Osim nagrađenih fotografija, organizator može koristiti i druge pristigle fotografije na ovaj natječaj.

Završne odredbe

Svaki autor/ica snosi osobnu odgovornost za sadržaj (motiv i osobe) poslanih fotografija. Organizator zadržava pravo za eventualnim izmjenama uvjeta natječaja, o čemu je dužan pravodobno obavijestiti javnost na istim medijima kojima je objavljen i sam natječaj.

(TZOPJ/ID)