Utorak, 21 svibnja, 2024

U Perušiću obvezan tečaj za korisnike mjera EKO SHEME

U suradnji s Općinom Perušić Privatna savjetodavna služba, obrtza savjetovanje u vezi s poslovanjem, vl. Amalija Misir-Čujko, Dr. Vlatka Mačeka 15a, Karlovac organiziraju:                                                                                                                                             

OBVEZNI TEČAJ KOJI JE BESPLATAN ZA KORISNIKE MJERA.

Tema EKO SHEME

Provedba intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. 

Četiri su obavezne teme o kojima se polaznici tečajeva educiraju na tečajevima, ovisno o tome za što je pojedini korisnik podnio zahtjev za potporu:

EKO SHEME (oznaka 78.01. – 1) 

PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA

IAKS mjere (oznaka 78.01. – 3)

IZOBRAZBA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA
 Za 09

.12.2023. (subota) 09:00 – 15:00 h korisnici će se educirati o temi 

EKO SHEMEOva edukacija se priznaje za:31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina31.06. Konzervacijska poljoprivreda31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV);
Za 10.12.2023. (nedjelja) 09:00 – 15:00 h korisnici će biti educirani o temi IAKS MJEREOva edukacija priznaje se za:

70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

70.01.03. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

70.02.01. Zaštita ptice kosca

70.02.02. Zaštita leptira na trajnim travnjacima

70.02.03. Uspostava poljskih traka

70.04. Održavanje ekološkog uzgoja

70.07.01. Očuvanje suhozida

70.07.02. Očuvanje živica

70.08.01. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka

70.08.02. Očuvanje ekstenzivnih maslinika

70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja

70.06. Dobrobit životinja

Tečajevi se održavaju na području cijele Republike Hrvatske.

Rok za završetak izobraze je 31. prosinca 2023. godine. Poljoprivrednici trebaju voditi računa da na vrijeme izaberu tečaj koji im odgovara obzirom na podneseni zahtjev za potpore, obzirom na vrijeme i mjesto održavanja tečajeva. Raspored održavanja tečajeva objavljuje se javno, na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede http://www.savjetodavna.hr, pod Savjetovanja i tečajevi. 

Polaznik osposobljavanja može biti nositelj ili član poljoprivrednog gospodarstva, a za pravnu osobu odgovorna osoba ili zaposlenik (na temelju ugovora o radu na određeno i na neodređeno vrijeme te vlasnik obrta).

Na tečaj/osposobljavanja se može prijaviti sam korisnik na navedenoj mrežnoj stranici klikom na “Prijavi se” gdje će korisnik upisati svoj OIB te Ime i Prezime ili može kontaktirati provoditelja predavanja – predavača, kako bih mogao/la provesti upis potencijalnog korisnika u sustav.

Kontakt/ PREDAVAČ PRIVATNI SAVJETNIK (Amalija Misir-Čujko, dipl.ing.agr), broj mobitela 095 516 77 51,gmail: amacujko@yahoo.com

image.png