15 C
Otočac
Četvrtak, 27 siječnja, 2022

U petak na Veleučilištu “Nikola Tesla” predavanje o novim pravilima o uredskom poslovanju i upravnom postupanju

U skladu sa epidemiološkom mjerama u petak, 14. siječnja 2022. s početkom u 12,00 sati na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću održat će se pozvano predavanje na temu “Nova pravila u uredskom poslovanju i upravnom postupanju” koje će održati g. Tadija Kristić, spec. publ. admin. iz Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Svi koji žele pratiti predavanje uživo a da nisu zaposlenici/studenti Veleučilišta mogu se javiti mailom na marketing@velegs-nikolatesla.hr ili naglasiti da žele pratiti predavanje online te će im po primitku maila biti dostavljen link za praćenje predavanja.

Predviđeno trajanje predavanja je sat i pol a teme koje će se obraditi su kako slijedi:

NOVA UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU- Pravni izvori uredskog poslovanja (Nova uredba o uredskom poslovanju, Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja)- Opće odredbe Uredbe o uredskom poslovanju- Primitak, otvaranje i pregled pošiljki- Obrada i razvrstavanje pismena- Dostava pismena u rad- Administrativno tehnička obrada akta- Otprema – (dostava klasičnim putem, dostava putem informatičkih servisa ZUP IT, e-komunikacija sa sudovima)

  – Izmjena Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima –- Prva izmjena Zakona o općem upravom postupku- Izmjene Zakona o upravni sporovima – osvrt na elektroničku komunikaciju.

(A.P.)