Utorak, 21 svibnja, 2024

U tijeku je javna rasprava o izmjenama i dopunama prostornog plana Općine Vrhovine

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrhovine objavio je javnu raspravu o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine. Za detalje kliknite na link niže:

http://novisajt.vrhovine.hr/ppuo/category/129-izmjene-i-dopune-iii-dio.html