15 C
Otočac
Četvrtak, 27 siječnja, 2022

Na Veleučilištu “Nikola Tesla” održano predavanje o novoj uredbi o uredskom poslovanju

Danas je na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću održano pozvano predavanje na temu “Nova pravila u uredskom poslovanju i upravnom postupanju” koje je održao g. Tadija Kristić. Osim sudionika koji su u organičenom broju bili prisutni fizički na Veleučilištu uz poštivanje epidemioloških mjera predavanje su online pratili i studenti svih godina Upravnog studija na kojem se izvodi i kolegij o uredskom poslovanju ali i brojni sudionici izvan institucije pa čak i nekih ministarstava budući da se radi o aktualnoj temi koja će obuhvatiti sve javne i državne institucije.

Nova Uredba o uredskom poslovanju stupila je na snagu 1. srpnja 2021. godine te osim što s njome uređuju pravila i mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave, lokalne regionalne samouprave te pravnih osoba s javnim poslovima, njome se prvi puta u pravom smislu elektroničkoj razmjeni podataka daje prednost naspram dosadašnje konvencionalne. Osim Uredbe od 1. siječnja 2022. nastupaju i izmjene Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima koji na inovativan način uključuju elektroničku komunikaciju u upravno postupanje.

Sadržaj predavanja bio je podjeljen u dva bloka:

 1. BLOK – NOVA UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU
 2. Pravni izvori uredskog poslovanja (Nova uredba o uredskom poslovanju, Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja)
 3. Opće odredbe Uredbe o uredskom poslovanju
 4. Primitak, otvaranje i pregled pošiljki
 5. Obrada i razvrstavanje pismena
 6. Dostava pismena u rad
 7. Administrativno tehnička obrada akta
 8. Otprema – (dostava klasičnim putem, dostava putem informatičkih servisa ZUP IT, e-komunikacija sa sudovima)
 • BLOK – Izmjena Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima –
 • Prva izmjena Zakona o općem upravom postupku
 • Izmjene Zakona o upravni sporovima – osvrt na elektroničku komunikaciju.

( A.P.)