15 C
Otočac
Utorak, 18 svibnja, 2021

ZAŠTITA OKOLIŠA Općina Brinje započela isporuku spremnika za papir i plastiku mještanima!

Općina Brinje je sigurno među prvima u Ličko-senjskoj županiji kada govorimo o gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša. Veliki napor kao i financijska sredstva uložila je sama Općina Brinje u periodu od 2014. do danas kako bi se prilagodila Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te ujedno omogućila svojim stanovnicima što veći korak prema kvalitetnijem i učinkovitijem sustavu gospodarenja otpadom.I upravo zahvaljujući Općini Brinje na čelu s načelnikom Zlatkom Fumićem,Komunalno društvo Brinje d.o.o. 29.04.2021. godine počelo je sa podjelom besplatnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.Procijenjeni iznos nabave spremnika za potrebe Općine Brinje, iznosio je 565.995 03 kuna, s time da je Fond sufinancirarao 85 %, a Općina Brinje 15% iznosa.Nabavljeno je 1111 spremnika za papir i karton, 1150 spremnika za plastiku, 160 spremnika za biootpad te 9 kontejnera za tekstil.Nabavljena količina spremnika biti će dovoljna da svako kućanstvo na području Općine Brinje dobije na korištenje po jedan spremnik za papir i po jedan spremnik za plastiku.Komunalno društvo d.o.o. Brinje dijeli spremnike na kućnom pragu a za one koji se u trenutku podjele ne nalaze na adresi ostavlja se obavijest te je za iste organizirana podjela svaki ponedjeljak u Reciklažnom dvorištu. Prilikom podjele spremnika potpisuju se Izjave o preuzimanju spremnika u dva primjerka od kojih korisnik zadržava jedan primjerak.Raspored odvoza biti će objavljen nakon podjele svih spremnika i on će biti besplatan. Nabavkom spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, izgradnjom Reciklažnog dvorišta, sanacijom odlagališta Javorov vrh, nabavkom vozila za potrebe Komunalnog društva Brinje je učinjen veliki iskorak u zaštiti okoliša na području Općine, a sve zahvaljujući spremnosti i prepoznavanju ključnih trenutaka u kojima je trebalo donijeti određene važne odluke u kojima je najvažniju ulogu imala sama Općina Brinje na čelu s načelnikom Zlatkom Fumićem.Pored svega učinjenog i nabavljenog uočavamo dosta neprimjerenog odlaganja otpada te Načelnik ovom prilikom apelira na sve sugrađane, goste, prolaznike, da čuvaju prirodu i okoliš i svoj otpad odlažu u za to predviđene spremnike.