15 C
Otočac
Utorak, 28 rujna, 2021

Župan Petry obišao brojne investicijske i infrastrukturne projekte na Udbini!

Općina Udbina jedan je od pozitivnih primjera kako se zajedničkim snagama u maloj sredini puno toga može realizirati.
Nakon konstruktivnog sastanka održanog s čelnicima Općine Udbina župan Petry u pratnji zamjenika župana Milana Uzelca, ravnatelja Županijske uprave za ceste Luke Matijevića i načelnika Općine Udbina Josip Seučeka obišao je dionicu ceste koja do sada nije bila asfaltirana i koja povezuje naselja Breštane (Podlapača) – Mekinjar u duljini 1.500 metara u što je uloženo cca 570.000,00 kuna te pilanu u koju je privatni investitor do sada uložio cca 10 milijuna kuna.
Uz ove velike investicije obišli su i gradilište Vatrogasnog doma u vrijednosti od 5 milijuna kuna, mjesno groblje u kojemu se grade staze, te gradilište vodovodne mreže u južnom dijelu naselja Udbina čija vrijednost radova iznosi cca 6 milijuna kuna.

(A.P.)