15 C
Otočac
Petak, 9 lipnja, 2023

Lovinac dobio besplatan Wi-fi vrijedan 15.000 eura!

U okviru inicijative WiFi4EU Europska komisija želi osigurati besplatan pristup bežičnom internetu za sve građane EU u javnim prostorima putem WiFi pristupnih točaka u parkovima, muzejima, zdravstvenim ustanovama, upravama i ostalim javnim prostorima. Inicijativa WiFi4EU dostupna je tijelima javnog sektora država članica EU-a te državama sudionicama iz Europskog gospodarskog prostora.

Općina Lovinac se prijavila na sudjelovanje u inicijativi te je odabrana kao korisnik WiFi4EU vaučera u iznosu od 15.000,00 EUR. Vaučer pokriva troškove opreme i ugradnje pristupnih točaka za WiFi kako bi općina mogla pružati besplatnu i visokokvalitetnu bežičnu vezu najmanje tri godine.

Nakon što je načelnik Općine Lovinac sa Izvršnom agencijom za inovacije i mreže (INEA) potpisao Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenata za povezivanje Europe (CEF): PROGRAM WiFi4EU, SPORAZUM BR. INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/031325-039024, sklopljen je Ugovor o jednostavnoj nabavi s Optimom telekom d.d. u sklopu kojeg je izvršena isporuka opreme i instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet.

Dana 21. travnja 2020. godine pušten je u rad besplatni WiFi pristup internetu za sve stanovnike i posjetitelje općine Lovinac te je besplatan internet dostupan na sljedećim lokacijama: 1. Zgrada Općine – centar Lovinca, 2. Kulturno informativni centar i širi prostor oko samog centra.

( A.M./OL)