15 C
Otočac
Subota, 13 kolovoza, 2022

Mr.Dražen Jurković na saborskom odboru:”Predloženi Zakon o zdravstvenoj zaštiti nije uvažio stav struke”

Na tematskoj sjednici saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku pod predsjedanjem dr.sc. Ines Strenja Linić, dr.med., u nazočnosti članova Odbora te stručnjaka iz područja javnog zdravstva raspravljalo se o aktualnom stanju, problemima i budućnosti javnoga zdravstva u kontekstu donošenja novoga Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Sjednici Odbora prisustvovao je mr. Dražen Jurković, dr.med.spec. javnog zdravstva, kao predsjednik Stručnog društva za javno zdravstvo pri Hrvatskom liječničkom zboru i direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske.

U svom izlaganju dr. Dražen Jurković je istaknuo: „Predloženi Zakon o zdravstvenoj zaštiti nije uvažio stav struke, a Zakon o Zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti je Zakon koji je donijelo Ministarstvo financija i Ministarstvo gospodarstva. Još jednom naglašavam da nije uvažen stav struke, Ministarstva zdravstva i HZZO-a, te nam u narednom razdoblju predstoji smanjenje prihoda Zavoda za 65 milijuna kuna godišnje.“
Također je napomenuto: „Postignut je kompromis kako bi se Zavodi za javno zdravstvo financijski održali te će se s primjenom zakona krenuti od 01.01.2019. god. Isto tako, HZZO bi trebao u budućem razdoblju korigirati cijene timova u Zavodima sukladno njihovim realnim vrijednostima, obzirom da će se primjenom novog zakona prihodovna strana Zavoda bitno smanjiti!“
U djelu rasprave o liječničkim kadrovima i specijalizacijama iz područja javnog zdravstva, kao predsjednik Stručnog društva javnog zdravstva HLZ-a, dr. Dražen Jurković je kazao: „Javno-zdravstvene specijalizacije su neatraktivne i za njih se gubi interes, uz evidentan manjak liječnika u cijelom sustavu, nedostatak se posebice primjećuje u javno- zdravstvenom segmentu. Za promjenu navedene situacije, kao jednu od mjera predlažem izmjenu sustava školovanja, gdje bi specijalizacija trajala 5 godina; sustav specijalizacije bio bi objedinjen na način da prve dvije godine budu temeljne sa zajedničkim programom, a naredne tri godine specijalizacije granale bi se u preventivu, epidemiologiju, ekologiju, zdravstveni menadžment, prevenciju ovisnosti i ostale koje bi odredila struka. Ovako predložena jedinstvena specijalizacija povećala bi atraktivnost specijalizacija u području javnog zdravstva.“

(UPUZ)